Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm TKS PROSTETA. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Hotline 090 418 5369 để đặt mua trực tiếp, sản phẩm sẽ được gửi chuyển phát nhanh tận nhà và thanh toán khi giao nhận sản phẩm.

Để tìm mua TKS PROSTETA ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận/Huyện Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
1 Tp Quảng Ngãi Bắc Thanh Bình 213 Nguyễn Nghiêm 02553826035
2 Đức Phổ Tuyết Sương Khối 2, Thị trấn Đức Phổ 02553859209
3 Đức Phổ Hải Yến Khối 2, Thị trấn Đức Phổ 02553858310

Hotline: 0904185369